امروز : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹       ساعت ۲۳:۳۲:۱۷
فضای سبز شاهین شهر
سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری شاهین شهر

مهندس شیما معصومی مسئول واحد خاک شناسی درگفتگو با واحد روابط عمومی سازمان از اجرای عملیات چالکود درختان دربلوارهای اصلی شهر خبرداد .مسئول واحد خاکشناسی سازمان باانتشار این خبر افزود یکی از مهمترین عوامل استقرار ، رشد و بقای گیاهان وضعیت خاک وبستر آنهاست. متاسفانه خاک های منطقه شاهین شهر شرایط مطلوبی را برای عرصه های فضای سبز فراهم نکرده است. وی با اشاره به مطالعات تفضیلی متعدد بر روی بستر فضای سبز شاهین شهر توسط مراکز تحقیقاتی وعلمی معتبر استان افزود: مشکلات تغذیه ای وفیزیکی وشیمیایی زیادی متوجه خاکهای شاهین شهر است که از مهم ترین آن می توان به فشردگی خاک ، عدم نفوذ پذیری وتهویه خاک اشاره کرد که خود باعث ایجاد عدم تأمین آب مورد نیازگیاهان،عدم تغذیه مناسب گیاهی ، ضعف وبیماری گیاهان می شود. با توجه به موارد تشریح شده، برای اصلاح وضع موجود اقدام به ایجاد زه کش چالکود نموده ایم به این ترتیب که درسایه انداز درختان با حفر گودی به عمق حداقل ۱ متر وپرکردن آن با شن وماسه ، کود دامی وکودهای شیمیایی مورد نیاز درختان علاوه برهدایت  هیدرولیکی آب به سمت اعماق ریشه وافزایش نفوذ پذیری، تاحدودی تغذیه گیاهی رابهبود بخشیده ایم. علاوه براقدامات انجام شده، باکمک همکاران وحمایت مدیریت سازمان، طرح پایلوت حذف کلر از فرآیند تصفیه تکمیلی پساب در دستور کارسازمان قرارگرفته که انشالله درصورت موفقیت طرح بتوانیم با بهبود شرایط بیولوژیکی خاک گامی موثر برای ایجاد فضای سبز پایدار برداریم.

 

برچسب ها :   

عضویت در خبرنامه ما

اولین نفری باشید که از تخفیفات مطلع می شوید


سال «رونق تولید»گرامی باد